O NAS

Firma Ogólnobudowlana MISECO działa z powodzeniem na rynku budownictwa od 1979 roku. Firmę założył Mieczysław Łaga, który jest jej właścicielem. Nazwa Firmy MISECO wywodzi się od imienia właściciela – Mieczysława Łagi. Imię Mieczysław, jak podaje Zygmunt Gloger w Encyklopedii Staropolskiej brzmiało dawniej: „Miseco”.

Baza magazynowa i sprzętowa oraz kwatery pracowników mieszczą się w Baniosze w powiecie piaseczyńskim w województwie mazowieckim.

Zespół, którym kieruje Mieczysław Łaga składa się z wykwalifikowanej kadry technicznej
i pracowników z wieloletnim doświadczeniem.

Właściciel Firmy MISECO posiada uprawnienia do nadzorowania prac budowlanych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.

MISECO wyróżnia kompleksowość działań pozwalająca na obsługę różnego typu projektów
i klientów.

Obszarami działalności MISECO są:

  • Remonty i renowacje obiektów wpisanych do rejestru zabytków

  • Remonty i modernizacje obiektów służby zdrowia

  • Budowy obiektów kubaturowych „pod klucz”

  • Remonty, przebudowy, nadbudowy, modernizacje obiektów mieszkalnych

  • Budowy i remonty obiektów oświatowych

  • Budowy i remonty obiektów użyteczności publicznej

Klientami MISECO są instytucje publiczne, począwszy od Kancelarii Prezydenta RP, poprzez placówki służby zdrowia (szpitale, przychodnie lekarskie, domy opieki itp.), placówki oświaty, Policję, Wojsko Polskie, PKP oraz wiele innych podmiotów.

MISECO realizuje także zadania na rzecz inwestorów prywatnych, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot i firm deweloperskich.

MISECO współpracuje z biurami konstrukcyjnymi w ramach realizacji zadań w formule „zaprojektuj-wybuduj”.

Dzięki doświadczonej i doskonale zorientowanej w najnowszych trendach budownictwa kadrze specjalistów (30 pracowników), realizowane przez MISECO obiekty charakteryzują się najwyższą jakością wykonania, zarówno techniczną jak i estetyczną. Na wszystkich etapach stosowane są nowoczesne technologie. Ponadto, MISECO wykorzystuje tylko sprawdzone środki i materiały budowlane z zaufanych i renomowanych źródeł w cenach promocyjnych lub zakupywane bezpośrednio od producentów.

MISECO realizuje kompletne obiekty w branżach: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej, ochrony przeciwpożarowej, które są w pełni przygotowane do użytkowania, także od strony infrastruktury wokół budynków (media, chodniki, parkingi, tereny zielone itp.).

MISECO cechuje duża elastyczność w dopasowaniu technologii i czasu wykonywanych prac do indywidualnych, specyficznych wymagań Zleceniodawcy.

MISECO wykonuje również roboty w systemie zgłoszeń awaryjnych, przystępując natychmiast do usuwania awarii i wykonywania robót w nietypowych warunkach lub o nietypowych porach dnia, np. nocnych. Również możliwa jest współpraca na zasadach wykonywania niektórych robót
w systemach przyśpieszonych, np. przy krótkich terminach wymagalnych.

Biorąc pod uwagę zakres wykonywanych robót oraz czas ich realizacji firma posiada duże moce przerobowe i charakteryzuje się dużą prężnością. Wszystkie prace MISECO wykonuje w ustalonych terminach umownych. MISECO Jest elastyczna w zakresie rozliczeń za wykonane roboty, przestrzega zasad płynnego finansowania swojej działalności.

Zapraszamy do nowo otwartego działu - Galerii zdjęć:

Realizacja Usług budowlanych